Menu Zavřeno

Zahájení školního roku 2021/2022

Milé děti a vážení rodiče.

Prázdniny pomalu končí a velmi brzy začne nový školní rok. Zahájení školního roku je spojeno s menším omezením.

Podle opatření MZ jsou všechny osoby – žáci, zaměstnanci, třetí osoby – povinny při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v platném mimořádném opatření MZ (rouška, respirátor). Tyto ochranné prostředky se nepoužívají ve třídě během výuky, pokud osoby splňují všechna pravidla mimořádného opatření.

Mimořádné opatření – stanovení podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínek výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínek ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s účinností od 31. 8. 2021 – ZDE

Ve škole proběhne screeningové testování žáků – září 2021.

Testování žáků:

1. září 2021

2.  – 9. roč. –  od 7:40 hod. v kmenových třídách nebo ve stanu před novou budovou, kde si žáci mohou provést samotest za přítomnosti zákonného zástupce

2. září 2021

1.roč. –  od 7:40 hod. v kmenových třídách nebo ve stanu před novou budovou, kde si žáci mohou provést samotest za přítomnosti zákonného zástupce

Další termíny testování jsou již společné pro všechny ročníky:

6. září a 9. září 2021 – od 7:40 hod. v kmenových třídách nebo ve stanu před novou budovou, kde si žáci mohou provést samotest za přítomnosti zákonného zástupce

Testovat se nemusí:

  • žáci, kteří jsou očkováni a uplynulo 14 dní po plně dokončeném očkování – nutno doložit platným certifikátem
  • žáci, kteří prodělali onemocnění covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid – 19) – nutno doložit lékařským potvrzením
  • žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeném v certifikovaném odběrovém místě

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci zúčastnit výuky, avšak za podmínek stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tzn. použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

Další informace k testování můžete získat ZDE.

Organizace začátku školního roku 2021/2022

Školní rok zahájíme ve středu 1. září 2021

1.roč. –  8:00 hod. – slavnostní zahájení na školním hřišti, poté si třídní učitelky odvedou děti do tříd a rodiče se seznámí s organizací školní družiny. Tř. uč. přivedou děti rodičům do 9:00 hod.

Z hygienických důvodů, dle doporučení MZČR, je omezen vstup rodičů do budovy školy.

2. – 9. roč. –  zahájí vyučování 7:40 hod. testováním ve svých třídách s třídními učitelkami nebo v testovacím stanu. Vyučování končí v 9:00 hod.

Následující dny bude příprava na výuku probíhat do:

1.ročník

čtvrtek 2. září 2021 – 9:40 hod.

pátek 3. září 2021 – 10:45 hod.

2. – 5. roč.

čtvrtek a pátek 2. – 3. září 2021 – 11:40 hod.

6. – 7. roč.

čtvrtek a pátek 2. – 3. září 2021 – 12:10 hod.

8. – 9. roč.

čtvrtek a pátek 2. – 3. září 2021 – 12:35 hod.

Od pondělí 6. září 2021 probíhá výuka dle rozvrhu.