Menu Zavřeno

Žákovské účty

Informace o založení účtu do služby G Suite pro vzdělávání
pro žáky Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458

Vážení rodiče.

Podle manuálu pro provoz škol, vydaného ministerstvem školství (https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual) musí být školy připraveny na případné vzdělávání na dálku. Dále musí stanovit jednotnou platformu, komunikační kanál a společná pravidla pro případ, že by bylo nutné opět přejít na distanční způsob vzdělávání.

Zvolili jsme službu G Suite od společnosti Google. Ta je navržena tak, aby vzdělávacím institucím poskytovala bezpečnou a spolehlivou platformu pro jejich data a komunikaci, a proto školám nabízí lepší zabezpečení a větší spolehlivost, než bychom byli schopni svými prostředky zajistit. Služba je nabízena školám zdarma a je zcela bez reklam, což znamená, že školní obsah není zpracováván reklamními systémy Googlu. Službu budeme postupně využívat také pro podporu prezenční výuky – součástí je úložiště Disk (Drive), do kterého je možné ukládat vzdělávací materiály od učitelů a také práce žáků. Máme možnost využití aplikací pro opakování a procvičování (Kvízy), pro komunikaci a spolupráci žáků a učitelů (Meet). Aplikace Učebna (Classroom) umožní učitelům řídit výuku i na dálku a poskytovat žákům zpětnou vazbu.

Pro přihlášení do služby G Suite (distanční vzdělávání), a tedy ke všem těmto aplikacím bude sloužit žákovský účet, který je zároveň e-mailovým účtem pro komunikaci žáků s učiteli. Bude zřízen na školní doméně zaci.zswagnerka.cz.

Žáci druhého stupně se budou přihlašovat a s učiteli komunikovat přímo. Jsou připraveny také účty pro žáky prvního stupně, které rodiče využijí pro přístup k výukovým materiálům a aplikaci Google Meet (videokonference). Tato aplikace může sloužit pro komunikaci mladšího žáka i rodiče s učitelem při vysvětlování učiva, sdílení obrazovky počítače učitelem a podobně. Rodiče tak budou mít přehled o učivu, způsobu výuky a procvičování učiva.

Výmaz účtu G Suite pro vzdělávání: Odchodem žáka z naší školy dojde k výmazu jeho účtu. Před ukončením školní docházky na naší škole doporučujeme si potřebné dokumenty stáhnout z uložiště Disk a zálohovat. Vymazáním školního účtu dojde ke ztrátě všech dat v něm a ztrátě přístupu do aplikací, které byly přes příslušný účet registrovány. Nedoporučujeme tedy uživatelům školního účtu používat jej pro přihlašování či registraci do aplikací nesouvisejících s účtem Google.

Bezpečný přístup ke školnímu žákovskému účtu: Je důležité nastavení silného hesla. Vhodné heslo musí být pro žáka nebo rodiče zapamatovatelné, ale silné. Heslo nikomu nesdělujte. Dále se nedoporučuje používat jedno heslo pro více služeb a přístupů. Před ukončením činnosti se nezapomeňte vždy odhlásit.

Silné heslo: obsahuje nahodilé skupiny různých znaků (velkých písmen, číslic), nesouvisející použitá slova, další znaky (@, &, ; a  podobně). Naopak velmi slabé heslo: je krátké, jednoduché (např. 12345), obsahuje datum nebo jméno někoho blízkého, běžné slovo.

V případě zapomenutí hesla k žákovskému účtu napište administrátorce účtu školy M. Růžičkové e-mail na m.ruzickova@zswagnerka.cz. U účtu je možné předem nastavit alternativní e-mail rodiče, na který lze nechat zaslat automaticky obnovené heslo (doporučujeme).

Google – Zásady ochrany osobních údajů

Google pro vzdělávání – Zabezpečení a ochrana osobních údajů