Menu Zavřeno

Volná pracovní místa

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458, 266 01 Beroun

hledá nové zaměstnance/zaměstnankyně na pozice

Učitel/učitelka – aprobace matematika/fyzika

Učitel/učitelka – aprobace učitelství pro 1. stupeň

Úvazek:                                     1,00  

Zaměstnavatel:                    Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458, 266 01 Beroun

Adresa pracoviště:               Beroun, Wagnerovo náměstí 458

Požadované vzdělání:         

dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů

Požadované dokumenty:     motivační dopis, životopis

Podepsané prohlášení:

„Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasím s tím, že Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 bude, do doby než tento souhlas odvolám, využívat ke zpracování za účelem výběrového řízení pro pozici učitele/ učitelky. Byl/a jsem poučen/a o svých právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o právu tento souhlas kdykoliv odvolat.“

Podklady zasílejte  na adresu školy k rukám ředitelky e-mailem, poštou nebo osobně doručte do kanceláře školy.

Adresa:

Mgr. Eva Drbalová, Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458, 266 01 Beroun

Případné bližší informace na telefonu: 311 623 315, nebo na e-mailu: skola@zswagnerka.cz