Menu Zavřeno

Jídelna

Od 1. 1. 2023 dojde ke změna značky Scolarest na Primirest – podrobnější informace ZDE.

nové:

Jídelníčky na tento měsíc. (Odkaz na web Scolarestu.)

Alergeny

Cena obědů od 1.9.2022

  • kategorie 7 – 10 let: 33
  • kategorie 11 – 14 let: 35
  • kategorie 15 let a starší: 37

Cena oběda zahrnuje polévku, hlavní jídlo, doplněk a nápoj. 

Stravování zajišťuje firma Scolarest.

Kancelář je umístěna v přízemí hlavní budovy (prostory bývalého bufetu).

Kontakty:
Vedoucí: Andreas Konstantinidis
Mobil: +420 731 438 431
Kancelář, Hana Hlinková
Telefon: +420 311 622 496
E-mail: ZR.5550@scolarest.cz

Platby obědů probíhají prostřednictvím čipové karty. Navýšení zůstatku na kontě strávníka je možné provést příkazem úhradě z bankovního účtu ve prospěch účtu číslo: 43-2324190217/0100
nebo vkladem na tentýž účet přímo v pobočce Komerční banky.

Variabilní symbol: dle Vaší přihlášky.
Specifický symbol: 5550

Přihláška ke stravování – ZDE

Vnitřní řád ŠJ platný od 1.9.2022 – ZDE

Vnitřní řád ŠJ platný od 1.1. 2023 – ZDE