Menu Zavřeno

Jídelna

Jídelníčky:

Cena obědů do 31.3.2022
– pro žáky 1. stupně: 28 Kč
– pro žáky 2. stupně: 30 Kč

Cena oběda (polévka + hlavní jídlo + doplněk + nápoj)  se od 1.4.2022 zvýší o 2,00  Kč.

Celková částka za jeden oběd nyní bude:

– pro žáky 1. stupně: 30 Kč
– pro žáky 2. stupně: 32 Kč

Stravování zajišťuje firma Scolarest.

Kancelář je umístěna v přízemí hlavní budovy (prostory bývalého bufetu).

Kontakty:
Vedoucí: Andreas Konstantinidis
Mobil: +420 731 438 431
Kancelář, Hana Hlinková
Telefon: +420 311 622 496
E-mail: ZR.5550@scolarest.cz

Platby obědů probíhají prostřednictvím čipové karty. Navýšení zůstatku na kontě strávníka je možné provést příkazem úhradě z bankovního účtu ve prospěch účtu číslo: 43-2324190217/0100
nebo vkladem na tentýž účet přímo v pobočce Komerční banky.

Variabilní symbol: dle Vaší přihlášky.
Specifický symbol: 5550