Menu Zavřeno

Kontakty – učitelé

Kontakty jsou určeny pro komunikaci rodičů či žáků se zaměstnanci školy, nikoli pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

1. stupeň

třídní 1.A Mgr. Vendula Chmelíková – v.chmelikova@zswagnerka.cz
třídní 1.B Mgr. Daniela Šínová – d.sinova@zswagnerka.cz
třídní 1.C Mgr. Edita Kleinová – e.kleinova@zswagnerka.cz
třídní 2.A Mgr. Renáta Šlajerová Botheová – r.slajerova@zswagnerka.cz
třídní 2.B Mgr. Michaela Bendová – m.bendova@zswagnerka.cz
třídní 2.C Mgr. Barbora Jordáková – b.jordakova@zswagnerka.cz
třídní 3.A Mgr. Jana Rýdlová – j.rydlova@zswagnerka.cz
třídní 3.B Mgr. Iveta Jonášová – i.jonasova@zswagnerka.cz
třídní 3.C Mgr. Iveta Tomášková – i.tomaskova@zswagnerka.cz
třídní 4.A Mgr. Jitka Dopiráková – j.dopirakova@zswagnerka.cz
třídní 4.B Mgr. Věra Šaldová – v.saldova@zswagnerka.cz
třídní 5.A Mgr. Jan Piskáček – j.piskacek@zswagnerka.cz
třídní 5.B Mgr. Iveta Kováčová – i.kovacova@zswagnerka.cz
třídní 5.C Marcela Pavlisová – m.pavlisova@zswagnerka.cz

Mgr. Juliana Vildová (anglický jazyk) – j.vildova@zswagnerka.cz
Mgr. Blanka Stejskalová (anglický jazyk, Vv) – b.stejskalova@zswagnerka.cz
Ivana Veselá (hudební výchova) – i.vesela@zswagnerka.cz
Andrea Šimůnková (hudební výchova) – a.simunkova@zswagnerka.cz
Kateřina Srpová (pracovní činnosti, Tv) – k.srpova@zswagnerka.cz
Barbora Šavlová, DiS. (pracovní činnosti) – b.savlova@zswagnerka.cz

2. stupeň

třídní 6.A Mgr. Lukáš Pařízek – l.parizek@zswagnerka.cz
třídní 6.B Mgr. Ivana Jozífková – i.jozifkova@zswagnerka.cz
třídní 6.C Michaela Pancnerová – m.pancnerova@zswagnerka.cz
třídní 7.A Mgr. Magdaléna Záleská – m.zaleska@zswagnerka.cz
třídní 7.B Mgr. Lenka Končelová – l.koncelova@zswagnerka.cz
třídní 7.C Mgr. Miroslava Růžičková -m.ruzickova@zswagnerka.cz
třídní 8.A Mgr. Martin Jordák – m.jordak@zswagnerka.cz
třídní 8.B Bc. Dagmar Škabradová – d.skabradova@zswagnerka.cz
třídní 8.C Marie Mrázková – m.mrazkova@zswagnerka.cz
třídní 9.A Mgr. Zdeněk Liehne – z.liehne@zswagnerka.cz
třídní 9.B Mgr. Marie Štembergová – m.stembergova@zswagnerka.cz
třídní 9.C Mgr. Kateřina Schröpferová – k.schropferova@zswagnerka.cz

Mgr. Ivana Benediktová (Nj, Rj, Pč, Inf) – i.benediktova@zswagnerka.cz
Mgr. Eva Drbalová (Vo, Aj) – e.drbalova@zswagnerka.cz
Mgr. František Hahn (M, F) – f.hahn@zswagnerka.cz
Mgr. Věra Hudáčková Barochová (Čj) – v.hudackovabarochova@zswagnerka.cz
Mgr. Dana Horáková (Ch) – d.horakova@zswagnerka.cz
Mgr. Zaida Jarišová (Nj, Vv) – z.jarisova@zswagnerka.cz
Mgr. František Krejčí (Čj) – f.krejci@zswagnerka.cz
Ing. et Bc. Kateřina Fojtů Vlková (P) – k.fojtu@zswagnerka.cz
Ing. Vladimír Pospíšil (M, Inf, F) – v.pospisil@zswagnerka.cz
Ivana Luňáková (Čj, Aj, Vv, Pč) – i.lunakova@zswagnerka.cz
Bc. Michal Horák (Aj, Inf, Vo, Pč) – m.horak@zswagnerka.cz
Mgr. Tereza Radabolski (P, Aj) – t.radabolski@zswagnerka.cz

Asistenti

Taťána Hájková Kučerová – t.hajkova@zswagnerka.cz
Monika Majerová – m.majerova@zswagnerka.cz
Anděla Marková – a.markova@zswagnerka.cz
Jana Nováková – j.novakova@zswagnerka.cz
Jana Hasmanová – j.hasmanova@zswagnerka.cz
Milena Kohoutová – m.kohoutova@zswagnerka.cz
Stanislava Kafková – s.kafkova@zswagnerka.cz
Klára Löffelmannová – k.loffelmannova@zswagnerka.cz
Milena Slámová – m.slamova@zswagnerka.cz