Menu Zavřeno

Kontakty – učitelé

1. stupeň

třídní 1.A Mgr. Jana Rýdlová – j.rydlova@zswagnerka.cz
třídní 1.B Mgr. Iveta Jonášová – i.jonasova@zswagnerka.cz
třídní 1.C Mgr. Iveta Tomášková – i.tomaskova@zswagnerka.cz
třídní 2.A Mgr. Jitka Dopiráková – j.dopirakova@zswagnerka,cz
třídní 2.B Mgr. Věra Šaldová – v.saldova@zswagnerka.cz
třídní 3.A Mgr. Blanka Stejskalová – b.stejskalova@zswagnerka.cz
třídní 3.B Mgr. Iveta Kováčová – i.kovacova@zswagnerka.cz
třídní 3.C Marcela Pavlisová – m.pavlisova@zswagnerka.cz
třídní 4.A Mgr. Michaela Bendová – m.bendova@zswagnerka.cz
třídní 4.B Mgr. Vendula Chmelíková – v.chmelikova@zswagnerka.cz
třídní 4.C Mgr. Daniela Šínová – d.sinova@zswagnerka.cz
třídní 5.A Mgr. Renáta Šlajerová Botheová – r.slajerovabotheova@zswagnerka.cz
třídní 5.B Tereza Hrbková – t.hrbkova@zswagnerka.cz
třídní 5.C Mgr. Jan Piskáček – j.piskacek@zswagnerka.cz

Mgr. Juliana Vildová (anglický jazyk) – j.vildova@zswagnerka.cz
Mgr. Stanislava Pavlíková (pracovní činnosti, Vv) – s.pavlikova@zswagnerka.cz
Ivana Veselá (pracovní činnosti) – i.vesela@zswagnerka.cz

2. stupeň

třídní 6.A Mgr. Martin Jordák – m.jordak@zswagnerka.cz
třídní 6.B Dagmar Škabradová – d.skabradova@zswagnerka.cz
třídní 6.C Marie Mrazková – m.mrazkova@zswagnerka.cz
třídní 7.A Mgr. Zdeněk Liehne – z.liehne@zswagnerka.cz
třídní 7.B Bc. Andrea Jonášová – a.jonasova@zswagnerka.cz
třídní 7.C Mgr. Kateřina Schröpferová – k.schropferova@zswagnerka.cz
třídní 8.A Mgr. Ivana Jozífková – i.jozifkova@zswagnerka.cz
třídní 8.B Mgr. Ivana Benediktová – i.benediktova@zswagnerka.cz
třídní 8.C Gabriela Švarcová – g.svarcova@zswagnerka.cz
třídní 9.A Mgr. Marie Štembergová – m.stembergova@zswagnerka.cz
třídní 9.B Mgr. Lenka Končelová – l.koncelova@zswagnerka.cz
třídní 9.C Mgr. Miroslava Růžičková – m.ruzickova@zswagnerka.cz

Mgr. Eva Drbalová (Vo, Aj) – e.drbalova@zswagnerka.cz
Mgr. František Hahn (M, F) – f.hahn@zswagnerka.cz
Mgr. Věra Hudáčková Barochová (Čj) – v.hudackovabarochova@zswagnerka.cz
Mgr. Dana Horáková (Ch) – d.horakova@zswagnerka.cz
Mgr. Zaida Jarišová (Nj, Vv) – z.jarisova@zswagnerka.cz
Mgr. František Krejčí (Čj) – f.krejci@zswagnerka.cz
Michaela Pancnerová (Aj, Vo, Inf) – m.pancnerova@zswagnerka.cz
Anna Štěpánová (Čj, Z, Vo, Aj) – a.stepanova@zswagnerka.cz
Mgr. Lukáš Pařízek (Aj, Tv, Hv) – l.parizek@zswagnerka.cz
Ing. Vladimír Pospíšil (M,F) – v.pospisil@zswagnerka.cz
Ing. Pavel Špirit (M, Inf) – p.spirit@zswagnerka.cz
Bc. Michal Horák (Aj, Inf) – m.horak@zswagnerka.cz
Mgr. Magdalena Záleská (Aj, Hv, Vv) – m.zaleska@zswagnerka.cz
Robert Popp (Inf) – r.popp@zswagnerka.cz

Asistenti

Taťána Hájková Kučerová – t.hajkova@zswagnerka.cz
Monika Majerová – m.majerova@zswagnerka.cz Anděla Marková – a.markova@zswagnerka.cz Barbora Kysilkova – b.kysilkova@zswagnerka.cz
Jana Nováková – j.novakova@zswagnerka.cz
Jana Hasmanová – j.hasmanova@zswagnerka.cz