Menu Zavřeno

Kontakty – učitelé

1. stupeň

třídní 1.A Mgr. Jitka Dopiráková – j.dopirakova@zswagnerka,cz
třídní 1.B Mgr. Věra Šaldová – v.saldova@zswagnerka.cz
třídní 2.A Mgr. Blanka Stejskalová – b.stejskalova@zswagnerka.cz
třídní 2.B Mgr. Iveta Kováčová – i.kovacova@zswagnerka.cz
třídní 2.C Mgr. Iveta Jonášová – i.jonasova@zswagnerka.cz
třídní 3.A Mgr. Michaela Bendová – m.bendova@zswagnerka.cz
třídní 3.B Mgr. Vendula Chmelíková – v.chmelikova@zswagnerka.cz
třídní 3.C Mgr. Daniela Šínová – d.sinova@zswagnerka.cz
třídní 4.A Mgr. Renáta Šlajerová Botheová – r.slajerovabotheova@zswagnerka.cz
třídní 4.B Mgr. Pavlína Khailová – p.khailova@zswagnerka.cz
třídní 4.C Mgr. Jan Piskáček – j.piskacek@zswagnerka.cz
třídní 5.A Mgr. Jana Rýdlová – j.rydlova@zswagnerka.cz
třídní 5.B Dagmar Škabradová – d.skabradova@zswagnerka.cz
třídní 5.C Mgr. Iveta Tomášková – i.tomaskova@zswagnerka.cz

Mgr. Juliana Vildová (anglický jazyk) – j.vildova@zswagnerka.cz
Ivana Veselá (pracovní činnosti) – i.vesela@zswagnerka.cz

2. stupeň

třídní 6.A Mgr. Zdeněk Liehne – z.liehne@zswagnerka.cz
třídní 6.B Bc. Andrea Jonášová – a.jonasova@zswagnerka.cz
třídní 6.C Mgr. Kateřina Schröpferová – k.schropferova@zswagnerka.cz
třídní 7.A Mgr. Miroslava Holubová – m.holubova@zswagnerka.cz
třídní 7.B Mgr. Ivana Benediktová – i.benediktova@zswagnerka.cz
třídní 7.C Mgr. Barbora Svobodová – b.svobodova@zswagnerka.cz
třídní 8.A Mgr. Marie Štembergová – m.stembergova@zswagnerka.cz
třídní 8.B Mgr. Lenka Končelová – l.koncelova@zswagnerka.cz
třídní 8.C Mgr. Miroslava Růžičková – m.ruzickova@zswagnerka.cz
třídní 9.A Mgr. Ivana Flíčková – i.flickova@zswagnerka.cz
třídní 9.B Mgr. Martin Jordák – m.jordak@zswagnerka.cz
třídní 9.C Mgr. Michaela Pancnerová – m.pancnerova@zswagnerka.cz
třídní 9.D Bc. Michal Horák – m.horak@zswagnerka.cz

Mgr. Eva Drbalová (Aj) – e.drbalova@zswagnerka.cz
Mgr. František Hahn (M, F, Pč) – f.hahn@zswagnerka.cz
Mgr. Dana Horáková (Ch) – d.horakova@zswagnerka.cz
Mgr. Zaida Jarišová (Nj, Vv) – z.jarisova@zswagnerka.cz
Mgr. František Krejčí (Čj, Hv) – f.krejci@zswagnerka.cz
Marie Mrázková (Inf, Př, Orv, Pč, Vv) – m.mrazkova@zswagnerka.cz
Mgr. Jitka Pavlisová (Čj, Nj, Orv) – j.pavlisova@zswagnerka.cz
Bc. Lukáš Pařízek (Aj) – l.parizek@zswagnerka.cz
Ing. Pavel Špirit (M, Inf) – p.spirit@zswagnerka.cz
Gabriela Švarcová (F, Pč) – g.svarcova@zswagnerka.cz
Bc. Josefína Záleská (Z) – j.zaleska@zswagnerka.cz
Mgr. Magdalena Záleská (Aj) – m.zaleska@zswagnerka.cz

Asistenti

Taťána Hájková Kučerová – t.hajkova@zswagnerka.cz
Věra Hudáčková Barochová – v.hudackova@zswagnerka.cz
Tereza Hrbková – t.hrbkova@zswagnerka.cz
Stanislava Kafková – s.kafkova@zswagnerka.cz
Alexandra Krejčová
Monika Majerová – m.majerova@zswagnerka.cz
Jana Nováková – j.novakova@zswagnerka.cz
Alena Peterková – a.peterkova@zswagnerka.cz