Menu Zavřeno

Družina

Školní družina plní na naší škole významnou roli. Vyplňuje žákům volný čas před odchodem na další aktivity nebo domů. Všechny děti si mohou vybrat činnosti, do kterých se mohou zapojit. Snažíme se vždy připravit atraktivní a zajímavý program, který je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Nedílnou součástí školní družiny je i pobyt venku.

Ranní družina
Kontakty a umístění
Organizace konečné družiny
Kroužky
Platby
Další informace
Dokumenty školní družiny

Ranní družina

Ranní družina je otevřena od 6:30 do 7:40. Je umístěna u Ivany Veselé ve vilce vlevo (směr od parkoviště).
V letošním školním roce bude otevřeno pouze 1 oddělení ranní družiny, a to pro žáky 1. – 3. ročníků. Pro žáky 4. ročníků není v letošním školním roce z kapacitních důvodů místo.

Kontakty a umístění

Vedoucí vychovatelka Andrea Šimůnková, telefon: +420 724 240 803, e-mail: a.simunkova@zswagnerka.cz
1. odd. ŠD (2.A + část 4.B) – vychovatelka Andrea Šimůnková; a.simunkova@zswagnerka.cz
vilka vpravo (směr od parkoviště)
2. odd. ŠD (2.C + část 4.C) – vychovatelka Ivana Veselá; i.vesela@zswagnerka.cz
vilka vlevo (směr od parkoviště)
3. odd. ŠD (3.A + část 4.C) – vychovatelka Ladislava Komendová; l.komendova@zswagnerka.cz
3. patro v nové budově
4. odd. ŠD (1.B) – vychovatelka Bc. Markéta Šírerová; m.sirerova@zswagnerka.cz
1. patro v nové budově
5. odd. ŠD (3.B + část 4.C) – vychovatelka Šárka Tomášová; s.tomasova@zswagnerka.cz
přízemí v nové budově
6. odd. ŠD (2.B + 4.C) – vychovatelka Anděla Marková; a.markova@zswagnerka.cz
2. patro v nové budově
7. odd. ŠD (1.A) – vychovatelka Kateřina Srpová; k.srpova@zswagnerka.cz
přízemí v hlavní budově
8. odd. ŠD (1.C) – vychovatelka Barbora Šavlová; b.savlova@zswagnerka.cz
4. patro v nové budově (malá učebna proti schodům)
9. odd. ŠD (4.A + část 4.B) – vychovatelka Michala Johanidesová; m.johanidesova@zswagnerka.cz; přízemí hlavní budovy

Organizace konečné družiny

Do PŘÍZEMÍ V NOVÉ BUDOVĚ (Š. Tomášová) budou převáděny děti z 1. odd. (A. Šimůnková), 2 odd. (I. Veselá), 4. odd. (M. Šírerová), 5. odd. (Š. Tomášová) a 9. odd. (M. Johanidesová).

Do 3. PATRA V NOVÉ BUDOVĚ (L. Komendová) budou převáděny děti ze 3. Odd. (L. Komendová), 6. odd. (A. Marková), 7. odd. (K. Srpová) a 8. odd. (B. Šavlová).

Organizace družiny říjen – květen

Soubor s rozpisem pro všechna oddělení.

Kroužky

PONDĚLÍ
SPORTOVNÍ KROUŽEK – 15:30 – 16:15 (Barbora Šavlová)
KREATIVNÍ KROUŽEK – 15:30 – 17:00 (Ladislava Komendová)

ÚTERÝ
DRAMATICKÝ KROUŽEK – 15:30 – 17:00 (Ivana Veselá)
JÓGA – 15:30 – 16:15 (Ladislava Komendová)

STŘEDA
UKULELE (je nutné zakoupit svůj nástroj) – 15:30 – 16:15 (Andrea Šimůnková)
ZUMBA – 15:30 – 16:15 (Kateřina Srpová)

ČTVRTEK
VESELÉ ZPÍVÁNÍ – 15:30 – 16:15 (Šárka Tomášová)
VÝTVARNÝ KROUŽEK – 15:30 – 17:00 (Anděla Marková)

PONDĚLÍ – ČTVRTEK
LOGOPEDICKÝ KROUŽEK – 15:30 – 16:15 (Michala Johanidesová)
Každé zapsané dítě vždy 1x týdně. Volný termín je už pouze čtvrtek.

Kroužky začnou probíhat od pondělí 3.10.2022.
Přihlašování na kroužky proběhne od 1.9.2022 na email a.simunkova@zswagnerka.cz

Kromě VÝTVARNÉHO a KREATIVNÍHO kroužku jsou všechny bezplatné. Na tyto dva kroužky budeme vybírat 800,- Kč na školní rok a vyúčtování bude k nahlédnutí u vychovatelek.

Platby za školní družinu

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz školní družiny je vybírán školou vždy do 10. dne daného měsíce (za září do 10.9., za říjen do 10.10.,….).

Výše příspěvku:

  • ranní družina (6:30 – 7:40): 100,- Kč / měsíc
  • odpolední družina (11:40 – 17:00): 250,-Kč / měsíc
  • ranní i odpolední družina: 350,-Kč / měsíc

Možnosti platby:
a) na účet školy: 51–4870440227 / 0100
variabilní symbol je RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE PŘED LOMÍTKEM
do poznámky uveďte třídu, do které vaše dítě chodí
b) v hotovosti: v sekretariátu školy, po-čt 7:30-15:30, pá 7:30-13:00

Způsob platby:
měsíční (R -100,- / O -250,- / R+O – 350,-)
nebo za pololetí:
září – prosinec (R – 400,- / O -1000,- / R+O – 1400,-)
leden – červen (R – 600,- / O -1500,- / R+O -2100,-)
R = ranní družina; O = odpolední družina; R+O = ranní i odpolední družina

Další informace

Do ŠD děti přinesou:
a) vyplněnou přihlášku do školní družiny
b) podepsanou plátěnou tašku na převlečení
c) podepsané věci a obuv na vycházku
d) papírové kapesníky, toaletní papír a tekuté mýdlo

Ze ŠD je dítě možné uvolnit na základě písemné omluvenky v době do 13:30 nebo od 15:00.
V čase od 13:30 – 15:00 není možné děti vyzvedávat z důvodu narušení zaměstnání dětí, především vycházky. 
Omluvenka musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, datum, čas odchodu a podpis rodičů.

Změnu bydliště, zaměstnání, telefonu a zdravotní pojišťovny nahlašte, prosím, vychovatelce.

Veškeré připomínky týkající se ŠD řešte s vychovatelkami.

Případné odhlášení dítěte ze školní družiny a jakékoli změny je nutné provést písemně. Formulář: Odhlášení ze školní družiny.

Dokumenty školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program ŠD

↑ Na začátek ↑