Menu Zavřeno

Družina

Školní družina plní na naší škole významnou roli. Vyplňuje žákům volný čas před odchodem na další aktivity nebo domů. Všechny děti si mohou vybrat činnosti, do kterých se mohou zapojit. Snažíme se vždy připravit atraktivní a zajímavý program, který je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Nedílnou součástí školní družiny je i pobyt venku.

Ranní družina
Kontakty a umístění
Organizace konečné družiny
Kroužky
Platby
Další informace
Dokumenty školní družiny

Ranní družina

Ranní družina je otevřena od 6:30 do 7:45.
V letošním roce budou otevřena 2 oddělení ranní družiny.

Ve vilce VLEVO (směr od parkoviště) u Ivany Veselé třídy:
1.A, 1.B, 2.A, 2.C a 3.C

Ve vilce VPRAVO (směr od parkoviště) u Andrey Šimůnkové třídy:
1.C, 2.B, 3.A a 3.B, 4.B

Kontakty a umístění

Vedoucí vychovatelka Andrea Šimůnková, telefon: +420 724 240 803, e-mail: a.simunkova@zswagnerka.cz

1. odd. ŠD (3.A + dívky ze 4.B) – vychovatelka Andrea Šimůnková (a.simunkova@zswagnerka.cz) – vilka vpravo (směr od parkoviště)

2. odd. ŠD (1.A) – vychovatelka Ivana Veselá (i.vesela@zswagnerka.cz) – vilka vlevo (směr od parkoviště)

3. odd. ŠD (1.B) – vychovatelka Ladislava Komendová (l.komendova@zswagnerka.cz) – přízemí v hlavní budově

4. odd. ŠD (2.B) – vychovatelka Bc. Markéta Šírerová (m.sirerova@zswagnerka.cz) – přízemí nové budově 

5. odd. ŠD (1.C) – vychovatelka Šárka Tomášová (s.tomasova@zswagnerka.cz) – 1. patro v nové budově 

6. odd. ŠD (3.B + chlapci ze 4.B) – vychovatelka Anděla Marková (a.markova@zswagnerka.cz) – přízemí v hlavní budově

7. odd. ŠD (2.A) – vychovatelka Kateřina Srpová (k.srpova@zswagnerka.cz)- 2. patro v hlavní budově

8. odd. ŠD (2.C) – vychovatelka Barbora Šavlová, Dis. (b.savlova@zswagnerka.cz) – 4. patro v nové budově

9. odd. ŠD (3.C + 4.A) – vychovatelka Mgr. Alice Cibarová (a.cibarova@zswagnerka.cz) – 3. patro v nové budově

Organizace konečné družiny

Do VILKY V PRAVO (A. Šimůnková) –  budou převáděny děti:
z 1. odd. (A. Šimůnková), 4. odd. (M. Šírerová), 5. odd. (Š. Tomášová) a  6. odd. (A. Marková)
Do VILKY VLEVO (I. Veselá) – budou převáděny děti:
ze 2. odd. (I. Veselá), 3. odd. (L. Komendová), 7. odd. (K. Srpová),  8. odd. (B. Šavlová) a 9. odd.
(A. Cibarová)

Organizace družiny od 2. října

Soubor s rozpisem pro všechna oddělení.

Kroužky

PONDĚLÍ
MÍČOVKY PRO 3. a 4. ROČNÍKY (B. Šavlová) od 15:30 do 16:15 v tělocvičně.
Po skončení kroužku si děti vyzvedněte v nové budově u B. Šavlové.                          
KREATIVNÍ KROUŽEK (Š. Tomášová) od 15:30 do 17:00 ve 2. patře v nové budově.
Na kroužek budeme vybírat 800,- na rok.
Po skončení kroužku zvoňte na B. Šavlovou.
UKULELE PRO POKROČILÉ (A. Šimůnková) od 15:30 do 16:15 v přízemí v nové budově.

ÚTERÝ
DRAMATICKÝ KROUŽEK PRO POKROČILÉ (I. Veselá) od 15:30 do 17:00.
Po skončení kroužku si děti vyzvedněte před hlavní budovou.
JÓGA (L. Komendová) od 15:30 do 16:15 v Aule.
Po skončení kroužku si děti vyzvedněte v hlavní budově u L. Komendové.
VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO 1. a 2. ROČNÍK (A. Marková) od 15:30 do 17:00 ve 2. patře v nové budově. Na kroužek budeme vybírat 800,- na rok.
Po skončení kroužku zvoňte na B. Šavlovou.

STŘEDA
UKULELE PRO ZAČÁTEČNÍKY
(A. Šimůnková) od 15:30 do 16:15.
Na kroužek je nutné zakoupit dětem vlastní nástroj, nejlépe koncertní ukulele.
Po skončení kroužku si děti vyzvedněte v přízemí v nové budově.
ZUMBA (K. Srpová) od 15:30 do 16:15 v tělocvičně.
Po skončení kroužku si děti vyzvedněte v nové budově u K. Srpové.
SPORTOVKY PRO 1. a 2. ROČNÍKY (B. Šavlová) od 15:30 do 16:15 v aule.
Po skončení kroužku si děti vyzvedněte v nové budově u B. Šavlové.

ČTVRTEK
VESELÉ ZPÍVÁNÍ (Š. Tomášová) od 15:30 do 16:15.
Po skončení kroužku si děti vyzvedněte v nové budově u Š. Tomášové
VÝTVARNÝ KROUŽEK pro 3. a 4. ročník (A. Marková) od 15:30 do 17:00.
Po skončení kroužku zvoňte na A. Cibarovou.
DRAMATICKÝ KROUŽEK PRO ZAČÁTEČNÍKY (I. Veselá) od 15:30 do 17:00.
Po skončení kroužku si děti vyzvedněte před hlavní budovou.

Kroužky začnou probíhat od pondělí  2.10.2023
Kromě VÝTVARNÉHO a KREATIVNÍHO kroužku  jsou všechny bezplatné.
Na tyto dva kroužky vybíráme 800,- Kč na školní rok a vyúčtování bude k nahlédnutí u vychovatelek.

Přihlašování na kroužky proběhne od 4.9. na email a.simunkova@zswagnerka.cz

Platby za školní družinu

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz školní družiny je vybírán školou vždy do 10. dne daného měsíce (za září do 10.9., za říjen do 10.10.,….).

Výše příspěvku:

  • ranní družina (6:30 – 7:40): 100,- Kč / měsíc
  • odpolední družina (11:40 – 17:00): 250,-Kč / měsíc
  • ranní i odpolední družina: 350,-Kč / měsíc

Možnosti platby:
a) na účet školy: 51–4870440227 / 0100
variabilní symbol je RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE PŘED LOMÍTKEM
do poznámky uveďte třídu, do které vaše dítě chodí
b) v hotovosti: v sekretariátu školy, po-čt 7:30-15:30, pá 7:30-13:00

Způsob platby:
měsíční (R -100,- / O -250,- / R+O – 350,-)
nebo za pololetí:
září – prosinec (R – 400,- / O -1000,- / R+O – 1400,-)
leden – červen (R – 600,- / O -1500,- / R+O -2100,-)
R = ranní družina; O = odpolední družina; R+O = ranní i odpolední družina

Další informace

Do ŠD děti přinesou:
a) vyplněnou přihlášku do školní družiny
b) podepsanou plátěnou tašku na převlečení
c) podepsané věci a obuv na vycházku

Ze ŠD je dítě možné uvolnit na základě písemné omluvenky v době do 13:30 nebo od 15:00.
V čase od 13:30 – 15:00 není možné děti vyzvedávat z důvodu narušení zaměstnání dětí, především vycházky. 
Omluvenka musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, datum, čas odchodu a podpis rodičů.

Změnu bydliště, zaměstnání, telefonu a zdravotní pojišťovny nahlašte, prosím, vychovatelce.

Veškeré připomínky týkající se ŠD řešte s vychovatelkami.

Případné odhlášení dítěte ze školní družiny a jakékoli změny je nutné provést písemně. Formulář: Odhlášení ze školní družiny.

Dokumenty školní družiny

Přihláška do školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program ŠD

Pokyny pro přijetí do ŠD

↑ Na začátek ↑