Menu Zavřeno

Prohlášení o přístupnosti

ZŠ Beroun, Wagnerovo náměstí, se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky ZŠ Beroun, Wagnerovo náměstí, umístěných na adrese zswagnerka.cz.

STAV SOULADU

Tato webová stránka je částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. Některé informace jsou pouze částečně přístupné. Jsou na stránkách publikovány formou hypertextového odkazu na soubory ve formátech pdf, doc, docx.

DALŠÍ FORMÁTY

Na webových stránkách zswagnerka.cz jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje a formát pdf je vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout program Acrobat Reader ze stránek společnosti Adobe. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích.

Některé dokumenty (formuláře a žádosti) na tomto webu jsou nabízeny ve formátu DOCX. Tyto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V tomto formátu jsou nabízeny především proto, aby bylo možné je stáhnout, vyplnit a následně vytisknout.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25. 8. 2020 dle metodického pokynu MVČR metodou vlastního posouzení provedeného ZŠ Beroun, Wagnerovo náměstí.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.

KONTAKT NA SPRÁVCE OBSAHU

Mgr. Miroslava Růžičková
E-mail: m.ruzickova@zswagnerka.cz

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz