Menu Zavřeno

O škole

Chcete vědět, jaká je Wagnerka?            

Wagnerka je školou, kde si každý najde to, co ho baví, zajímá a co by stálo zato dál v životě rozvíjet. Jednoduše řečeno, snaží se děti připravit na další směřování v životě. Nic jednoduchého to jistě není.

Wagnerka se tváří jako starší usedlá dáma, ale její duch je otevřený, mladý a zábavný.

Wagnerka by nás prostě a jednoduše „chtěla bavit“.  Tím se rozumí mít možnost poznávat nové věci a a učit se vše, co můžeme v životě potřebovat. Kdo ale ví, co bude v životě potřebovat?  Každého zajímá něco úplně jiného a svůj život si představuje podle svého.  Někdo naopak představu o tom, kam by chtěl v životě směřovat, zatím ještě nemá a v tom mu chce Wagnerka pomoci.

Wagnerka se snaží být školou bezpečnou, vlídnou a příjemnou, která je pro děti druhým domovem, místem, kde tráví velkou část svého dne.

Wagnerka je poměrně velkou berounskou školou, přesto se v ní všichni navzájem znají. To přispívá k příjemnému a bezpečnému prostředí.

Wagnerka se snaží rozvíjet individuální potřeby každého žáka tím, že poskytuje výchovné a preventivní poradenství, podporu dětem se specifickými poruchami učení, s prospěchovými a výchovnými problémy. Úzce spolupracuje s rodiči a odbornými pracovišti.

Wagnerka za pomoci zřizovatele, města Beroun, modernizuje vnitřní prostory, své technické zázemí a celý areál školy.

Wagnerka je srdeční záležitost, vychovala a nasměrovala na další životní dráhu řadu dnes již dospělých a úspěšných lidí.  Někteří se dokonce vracejí jako její pedagogové nebo jako rodiče dalších generací žáků. Tak přesně taková je Wagnerka.

škola