Menu Zavřeno

Školská rada

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada je zřízena a jedná podle § 167 a § 168 Zákona číslo 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Celé znění těchto dvou paragrafů najdete ZDE.

Zřizovací listina školské rady – Dodatek č.1 – ZDE

Volební řád školské rady ze dne 17. 4. 2024- ZDE

Níže najdete výsledky voleb pro funkční období od 12.7.2021 do 11.7.2024. Do školské rady byli zvoleni tito zákonní zástupci:

Jana Štolzová

Jan Liehne, DiS

Za zřizovatele byly pro funkční období od 12.7.2021 do 11.7.2024 jmenovány:

Mgr. Květuše Slavíková

Ing. Pavla Dvořáková

Za pedagogické pracovníky školy byli pro funkční období od 12.7.2021 do 11.7.2024 jmenováni:

Mgr. Jitka Dopiráková

Mgr. Zdeněk Liehne

Zápis č. 1 ze zasedání školské rady, dle zákona č. 561/2004 Sb., konaného dne 13.7.2021 ZDE

Jednací řád školské rady (funkční období od 12.7.2021 do 11.7.2024) ZDE

Zápis č. 2 ze zasedání školské rady konaného dne 11.10.2021 ZDE

Zápis č. 3 ze zasedání školské rady konaného dne 19.5.2022 ZDE

Zápis č. 4 ze zasedání školské rady konaného dne 10.10.2022 ZDE

Zápis č. 5 ze zasedání školské rady konaného dne 12.10.2023 ZDE