Menu Zavřeno

Projekty

Naše škola je zapojena do těchto projektů:

MAP Beroun (místní akční plán rozvoje vzdělávání Beroun); zapojení do MAP IV.

Digitalizujeme školu

logo_map

Šablony Operační program Jan Amos Komenský, výzva č. 02_22_002: info o projektu zde a zde.

Doučování žáků škol (Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, Financováno Evropskou unií – Next Generation EU) – info o projektu.

Šablony III. (OPVVV, Výzva č. 02_20_080, podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování) – info o projektu;

Šablony II. (OPVVV, Výzva č. 02_18_063, podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování) – info o projektu.

MAP Beroun (místní akční plán rozvoje vzdělávání Beroun); zapojení do MAP III.

Ovoce a zelenina do škol

logo_ovoce_do_skol

Projekt Pro školy

logo_proskoly

Sbírej toner

logo-sbirej-toner

Celé Česko čte dětem