Menu Zavřeno

Pozvánka na Setkání rodičů budoucích prvňáčků

17. června 2021 v 16,30 hod.

stará budova ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 458, hlavní vchod

(třídy v přízemí)

Při vstupu do budovy školy prosíme o podepsání čestného prohlášení týkajícího se nemoci COVID-19 ZDE. Dále je vstup možný pouze s ochranou dýchacích cest (respirátor, nanorouška).

Prosíme o přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce.

Seznamy dětí budou vyvěšeny na dveřích u jednotlivých tříd.

Program:

1. Seznámení s třídní učitelkou

2. Informace k organizaci školního roku 2021/2022

3. Pomůcky a vybavení

4. Informace k přijetí do školní družiny

5. Dotazy