Menu Zavřeno

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

blíží se zápis Vašeho dítěte do 1. ročníku.

 Oficiální termín zápisu je 9. a 10. 4. 2021.

Vzhledem k tomu, že zápis probíhá on-line, lze zasílat žádosti o zapsání Vašeho dítěte na naši školu v termínu od 5. 4. do 11. 4. 2021.

Prosíme o dodržování těchto dat na Vašich přihláškách k povinné školní docházce a jejich zaslání v uvedeném termínu. S březnovým datem nemůžeme Vaše přihlášky přijmout.

Pro školní rok 2021/2021 budou otevírány tři 1. ročníky. Třídy se budou plnit maximálně do počtu 25 dětí na třídu, a to z důvodu zajištění kvality vzdělávacího procesu.

Kritéria pro přijetí k plnění povinné školní docházky s účinností od 1. 3. 2021    ZDE

Pro školní rok 2021/2022 budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let (tj. narozené do 31. 8. 2015) a žáci s odkladem školní docházky.

Žádost o přijetí – prosím vyplnit a odeslat:

 • žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky    ZDE
 • zápisový list    ZDE
 • zastupuje – li dítě osoba jiná, než jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat (kopie, scan, foto)

Žádost o odklad – prosím vyplnit a odeslat:

 • žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky    ZDE
 • žádost o odklad povinné školní docházky    ZDE
 • zápisový list    ZDE
 • přiložit – vyjádření pedagogicko-psychologické poradny + odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce –oprávnění dítě zastupovat (kopie, scan, foto)

Jestliže nebudou oba posudky předloženy do 31. května 2021, bude dítě přijato do první třídy.

U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku, prosíme o zaslání kopie Rozhodnutí o uděleném odkladu, pokud odklad nebyl udělen na naší základní škole.

Žádost můžete  doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy: adxmjpn
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole

Pokud podáte žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, abyste ji do 5 dnů potvrdili, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V případě, že nemáte možnost vyplnit a odeslat žádost na naši emailovou adresu, budou u hlavního vchodu školy dne 9. 4. 2021 od 12,00 hod. do 16,00 hod. a dne 10. 4. 2021 od 9,00 hod do 11,00 hod. umístěny všechny potřebné formuláře a schránka, do které je bude možno vhodit.

Jakmile od Vás obdržíme podklady pro zápis, zašleme vám registrační číslo, pod kterým Vaše dítě při zápisu povedeme. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a budou vyvěšeny ve vitríně před hlavním vchodem (vlevo)  dne  20. 4. 2021