Menu Zavřeno

Pomůcky

na školní rok 2023/24:

Seznamy pro 1. stupeň předávají třídní učitelé přímo žákům nebo jejich rodičům.

Pomůcky pro 6.A6.B6.C

Pomůcky pro 7.A7.B7.C

Pomůcky pro 8.A8.B8.C

Pomůcky pro 9.A9.B9.C