Menu Zavřeno

My chceme uvařit…

Primirest – zařízení školního stravování spol. s. r. o. ve spolupráci se stravovací komisí města Beroun pro naše strávníky připravil malé zpestření. Žáci si formou hlasování budou moci zvolit jedno speciální jídlo, které jim pak kuchaři v určeném termínu připraví. Jak to bude probíhat?

Od 4. 3. – 8. 3. 2024 bude ve všech školních jídelnách umístěna hlasovací schránka s ilustračními fotkami jednotlivých jídel, do které mohou žáci vkládat svůj hlas se svým nominovaným jídlem. Jedná se o jídlo, které by žáci chtěli uvařit v termínu od 13. 5. – 17. 5. a která se běžně v průběhu školního roku moc nevaří, ačkoli jsou v řadách žáků oblíbená.

Hlasování i následné vydávání jídel proběhne na všech berounských školách ve stejném termínu. V období od 13. 5.  do 17. 5. budou výherní jídla postupně vydávána ve všech jednotlivých jídelnách s informací, na které škole dané jídlo získalo nejvíce hlasů. I nadále budou mít žáci v daném týdnu ale na výběr ze 3 jídel (2+1 výherní), výherní jídlo bude uvedeno vždy na místě 3.