Menu Zavřeno

Zápis pro děti ukrajinské národnosti

Zápis pro děti ukrajinské národnosti s vízem za účelem strpění proběhne

15. června 2022

od 14.00 do 17.00 hod.


Зарахування дітей української національності з толерантною візою відбудеться

15 червня 2022 року з 14.00 до 17.00.

K zápisu je třeba/ Для реєстрації необхідно:

– rodný list dítěte/doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu/свідоцтво про народження дитини/документ у вигляді візи чи подібного документа

– prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě/декларацію власника про те, що особа проживає у зазначеному місці

– průkaz totožnosti zákonného zástupce/opatrovníka dítěte/посвідчення особи законного представника/опікуна дитини

U zápisu je třeba předložit žádost o přijetí ZDE/žádost o odklad, protože jsou povinnou dokumentací pro zápis ZDE./Для реєстрації необхідно подати заяву про допуск/клопотання про відстрочку, оскільки вони є обов’язковими документами для реєстрації.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítěti bude šest let (narozené do 31. 8. 2016), pokud nebyl dítěti povolen odklad školní docházky.

Обов’язкове відвідування школи починається з початку навчального року, наступного за днем, коли дитині виповниться шість років (народженим до 31 серпня 2016 року), якщо дитині не дозволено відкласти відвідування школи.

Každému dítěti bude pro potřeby zápisu přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníku bude vyvěšen na budově a webových stránkách školy podle těchto registračních čísel./Кожній дитині буде присвоєно реєстраційний номер для цілей реєстрації. Список учнів, прийнятих до початкової школи до 1-го курсу, буде розміщено на будівлі та на сайті школи за цими реєстраційними номерами.

Zapisujeme v hlavní budově v 1. patře (před ředitelnou)

Записуємось в головному корпусі на 1 поверсі (перед кабінетом директора)

Před zápisem obdržíte registrační číslo, najdete zde také potřebné tiskopisy (žádost o přijetí, žádost o odklad)./ Ви отримаєте реєстраційний номер перед реєстрацією, також ви знайдете тут необхідні форми (заява на вступ, запит на відстрочку).

Počty volný míst v jednotlivých ročnících/Кількість вакансій за окремі роки:

  1. ročník/pik     15
  2. ročník/pik    19
  3. ročník/pik      3
  4. ročník/pik      4
  5. ročník/pik      9
  6. ročník/pik      0
  7. ročník/pik      0
  8. ročník/pik      0
  9. ročník/pik      0