Menu Zavřeno

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

blíží se zápis Vašeho dítěte do 1. ročníku.

Oficiální termín zápisu je 5. a 6. 4. 2024.

5. dubna 2024 od 14:00 – do 17:00 hod.

6. dubna 2024 od 9:00 – do 11:00 hod.

Pro školní rok 2024/2025 budou otevřeny tři 1. třídy, které máme v plánu, z důvodu zajištění kvality vzdělávacího procesu, naplnit maximálně do počtu 25 dětí na třídu.

K zápisu se musí dostavit i děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky.

Aby mohl zápis proběhnout, budete potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Pro školní rok 2024/2025 budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2024 věku šesti let (tj. narozené do 31. 8. 2018) a žáci s odkladem školní docházky.

U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku, prosíme o doložení kopie Rozhodnutí o uděleném odkladu, pokud odklad nebyl udělen na naší základní škole.

Průběh zápisu:

Zápis proběhne v učebnách v přízemí hlavní budovy.

Každému dítěti bude před zápisem přiděleno registrační číslo.

Podle registračního čísla později zjistíte, zda Vaše dítě bylo přijato na naši školu.

Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníku bude vyvěšen ve vitrínce u vchodu do hlavní budovy a na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijetí k plnění povinné školní docházky ZDE.

Aby mohl být zajištěn plynulý chod zápisu, můžete si žádost o odklad a žádost o přijetí vyplnit doma nebo ve škole před zápisem Vašeho dítěte.

Dokumenty potřebné k přijetí dítěte do školy:

  • žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky    ZDE
  • zastupuje – li dítě osoba jiná, než jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat

Dokumenty potřebné k odkladu školní docházky:

  • žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky    ZDE
  • žádost o odklad povinné školní docházky    ZDE
  • vyjádření pedagogicko-psychologické poradny + odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat

Jestliže nebudou oba posudky předloženy do 31. května 2024, bude dítě přijato do první třídy.

Těšíme se na Vás!