Menu Zavřeno

Provoz školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

Od 3. 5. 2021 začíná rotační výuka 2. stupně.

Výuka na 1. stupni probíhá beze změn.

Nástup žáků:

od 3. 5. 2021 – 6. A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C

od 10.5. 2021 – 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C, 9.D

Žáci přicházejí do školy od 7.30 hod., přezují se, převléknou a odchází do určené třídy (upřesní třídní učitel).

Žáci mají po celou dobu pobytu v areálu školy zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou, popř. respirátorem.

Testování

Testování bude probíhat pomocí testů Singclean – instruktážní video ZDE, leták ZDE

Testování na 1. stupni bude od 3. 5. 2021 probíhat 1 x týdně vždy v pondělí již v nastaveném režimu, který společně zvládáme.

Testování 2. stupně bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Pokud dítě přijde v jiný den, musí se otestovat v den nástupu do školy (u ředitelny).

V 7:40 hod. proběhne testování ve třídách. Moc prosíme o dochvilnost. Pokud bude mít Vaše dítě pozitivní test, máte povinnost si jej neprodleně vyzvednout, kontaktovat dětského lékaře a dítě podrobit PCR testu. Prosíme poté o sdělení výsledku PCR testu, abychom mohli informovat spolužáky o následné karanténě.

Žáci si mohou přinést vlastní test (schválený Ministerstvem zdravotnictví – seznam testů ZDE). Lze přinést i potvrzení provedeného PCR testu – nesmí být starší než 7 dní nebo antigenního testu – platí 72 hodin (pouze ze zdravotnického zařízení).

Žák nebude testován – pokud prodělal onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech a toto doloží potvrzením od lékaře nebo doloží-li potvrzení o pozitivním testu z akreditovaného testovacího centra. Bez potvrzení bude žák testován.

Rozvrh vyučovacích hodin je včetně odpolední výuky. Tělesná výchova bude probíhat ve venkovních prostorách, přizpůsobte oblečení dětí.

Moc děkujeme za spolupráci

kolektiv Wagnerky

Další informace testování najdete ZDE