Menu Zavřeno

Prosinec 2023 na Wagnerce

Tento prosinec byl na naší škole plný akcí ve znamení blížících se svátků vánočních, což bylo vidět už na chodbách.

Práce žáků 8. a 9. ročníku pod vedením paní učitelky Luňákové

Práce žáků 5.C

V úterý 5.12. 2023 připravil 9. ročník pro své spolužáky z 1. stupně dopoledne plné čertovských a andělských úkolů. Na Wagnerce bylo peklo i nebe.

Ve stejný den odpoledne si žáci z dramatického kroužku paní vychovatelky Ivany Veselé připravili divadelní vystoupení pro kamarády ze ŠD. Hrála se popletená pohádka, smíchaná z pohádek: O veliké řepě a Čert a Káča.

Další týden 13. 12. 2023 zpíval pod vedením pana učitele Pařízka náš sbor složený z žáků 8. a 9. ročníku na berounském náměstí. Všichni jsme je přišli podpořit.

Opět za týden 20. 12. 2023 jsme měli 2. ročník akce Vánoční Wagnerka, na kterou jsme pilně trénovali. Největší herecké výkony podávaly děti ze školní družiny. Paní vychovatelky se na představení velmi aktivně podílely a celé této akci věnovaly v předchozích dvou měsících spoustu energie. Moc jim děkujeme.

Na akci nám SOŠ a SOU Beroun Hlinky zapůjčila andělské kolo, které vyzkoušeli malí i velcí.

Hned následující den 21. 12. 2023 se u nás ve školní aule uskutečnil pilotní projekt – ples pro 9. ročník. Žáci si pod vedením manželů Kafkových prohloubili své dovednosti ve společenském tanci, který pilně trénovali na hodinách tělesné výchovy. Všech 36 žáků se dostavilo ve společenském oděvu a náramně jim to slušelo.