Menu Zavřeno

POKOS 2023

Dne 26. června 2023 v čase od 09.00 do 14.00 naši základní školu navštívili vojáci 13. dělostřeleckého pluku „Jaselského“ z posádky Jince.

Připravili si pro naše žáky a žákyně 7.- 9. ročníků zajímavé ukázky, kde naše žactvo seznámili s názvem POKOS (Příprava obyvatelstva k obraně státu) a s historií 13. dělostřeleckého pluku „Jaselského“.

Dále nám předvedli ukázku výstroje a výzbroje s důrazem na ruční zbraně (Bren,Phanton,P-10, Minimi, Dragunov, DŠK, sig. pistole), dále průzkumnou výnosnou souprava DPz (dělostřeleckého průzkumu) a pomůcky používané k průzkumné činnosti. Naši žáci si rovněž vyzkoušeli taktickou ústroj a balistickou ochranu. Velice je bavilo použití protichemické ochrany a spojovací techniky (RF-13 / Harris). Kladně hodnotili i zdravotní přípravu s důrazem na oživovací pokusy a zejména ukázku sebeobrany – Musado.

Autor: Vladimír Pospíšil