Menu Zavřeno

Hygiencko-organizační opatření pro 2. stupeň

Opatření pro 2. stupeň

 • Před vstupem do školy si žák nasadí roušku, kterou má po celou dobu pobytu ve škole (společné prostory a třída).
 • Pokud žák roušku nemá, musí kontaktovat zákonného zástupce (sám nebo prostřednictvím zaměstnance školy). Zákonný zástupce zajistí nápravu. Žák počká na školním dvoře.
 • U vstupu do školy žák použije dezinfekci na ruce.
 • Po přezutí neprodleně přejde do učebny, ve které bude začínat výuka. Výuka je organizována v obvyklém rozsahu podle rozvrhu třídy.
 • Žáci musí dodržovat pravidla pohybu na veřejnosti a mít rouškou zakrytá ústa a nos.
 • Ve společných prostorách školy se žáci pohybují v minimální míře.
 • Je doporučeno, aby každý žák měl min 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • V učebně si žák vydezinfikuje ruce.
 • Po sejmutí roušky (při konzumaci potravin, při TV, HV) si ji žák uloží do sáčku.
 • Učitelé zajistí v učebně dostatečné větrání.
 • Žáci jsou pravidelně upozorňováni na dodržování osobních hygienických návyků.
 • Škola je vybavena dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků, jednorázových ručníků a bezkontaktními teploměry.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou umístěny ve všech místnostech školy.

Pohyb zákonných zástupců a jiných osob po škole (dále “další osoba“)

 • Vstup do školy dalším osobám je umožněn pouze po předchozí domluvě s pracovníkem školy. Je stanoven čas a místo setkání, kde si příslušný zaměstnanec školy další osobu vyzvedne. Pohyb po škole a jednání probíhá vždy v roušce.
 • Výjimkou jsou předem plánované třídní schůzky.

Školní stravování se bude řídit hygienickými podmínkami stanovenými společností Scolarest.

Škola se obecně řídí celoplošnými mimořádnými pravidly MZd či regionálními pravidly příslušné KHS