Menu Zavřeno

Exkurze – J. Jungmann

V letošním roce uplyne dvě stě padesát let od narození Josefa Jungmanna, jazykovědce, básníka a překladatele, který je považován za spolutvůrce moderní podoby českého jazyka.

Žáci osmých tříd si jeho osobnost připomněli exkurzí do Hudlic, kde navštívili památník – Jungmannův rodný dům. Seznámili se zde s životem a dílem J. Jungmanna a zpáteční cestu absolvovali pěšky, tedy stejným způsobem, jakým se do školy v Berouně on sám každodenně dopravoval.

Exkurze byla přínosná a počasí přívětivé, takže jedinou stinnou stránkou celé akce bylo mimořádně ostré tempo chůze, které nasadila 8. A ve snaze setřást pedagogický dozor a zbylý program si zorganizovat po svém. Statečné učitelky se ale nedaly a bez ohledu na krvavé puchýře (a několik mírných infarktů myokardu) si vedení udržely a všechny žáky bez úhony dovedly zpět.