Menu Zavřeno

Zápis pro školní rok 2023/2024 – přestupy

Zápisy na přestupy do 6. ročníků Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458 proběhnou

dne 22. 5. 2023.

Žádost o přestup lze podat osobně, mailem nebo datovou zprávou. Podobu žádosti včetně seznamu příloh naleznete ZDE.

Kapacita pro přestupy do 6. ročníků ZŠ činí pro školní rok 2023/2024 7 míst.

Třídy jsou plněny do počtu dle zákona.

Kritéria pro přestupy naleznete ZDE.

V případě, že dojde k vyššímu počtu doručených žádostí, než je volná kapacita, budou uchazeči, v rámci kritéria, v němž dojde k překročení kapacity, vybíráni formou losování. Losování provádí osoba určená ředitelem/ředitelkou školy. O losování se provádí zápis. Zápis je podepsán osobou provádějící losování a jeho průběh je ověřen podpisem ředitele/ředitelky školy. Zápis je uložen v dokumentaci školy.

V případě losování budou všichni uchazeči informováni a budou se ho moci zúčastnit jako pozorovatelé.

Výše uvedený postup je v souladu se zněním legislativních předpisů ČR.

Dne 9. května 2023

Mgr. Eva Drbalová

ředitelka školy