Menu Zavřeno

Projekt „Termovize do výuky ZŠ“

Ve čtvrtek 7. dubna proběhl na naší škole projektový den „TERMOVIZE do výuky ZŠ“, který byl veden odborným pracovníkem ze ZČU v Plzni, z výzkumného centra Nové technologie. Zúčastnili se ho žáci 8. tříd. Přinášíme fotografie z průběhu a popis akce, jak jej viděli žáci. (Zpracováno podle žákyně 8.C.)

Na začátku jsme se učili s kamerami pracovat a řekli jsme si základní informace o nich. Zkusili jsme kamerou snímat obličej spolužáků a sledovali teplotu. Zjistili jsme, jaké je nejchladnější a zároveň nejteplejší místo na naší hlavě. Nejchladnější byl ušní lalůček a  nejteplejší koutek oka.

V dalším pokusu jsme položili ruku na lavici a pak zjišťovali, že místo pod rukou má vyšší teplotu než okolí. Stopa na lavici zůstala i několik minut. Dále jsme kouskem ledu kreslili na lavici obrázky a následně stopu po ledu vysušili. Termokamerou byla vidět chladná místa.

Ukázali jsme si vliv záření a proudění tepla. Záření probíhalo tak, že jsme vzali lampu, svítili na spolužáka a měřili zvyšující se teplotu. Na proudění jsme potřebovali horkovzdušnou pistoli a opět jsme měřili teplotu, která se vyšplhala až na 60°C.

V dalším pokusu dal náš spolužák ruku na knihu. Čekali jsme, kam až projde teplo z jeho ruky. Bylo to přes mnoho listů papíru.

Také jsme se dozvěděli, že skleněné povrchy teplo nepropouštějí snadno, naopak jej odrážejí jako zrcadlo, tudíž okno přes termokameru není vidět.

Zhodnotila bych to velmi kladně, pokusy se mi líbily.