Menu Zavřeno

Zveřejnění kandidátů do školské rady pro funkční období od 12.7. 2024 do 11.7. 2027

Volební komise jmenovaná ředitelkou Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458 podle Volebního řádu pro volby členů školských rad základních škol zřízených městem Beroun, schváleného usnesením č. 204/38/RM/2024 ze dne 17.4.2024 oznamuje,

že za kandidáty do školské rady za zákonné zástupce byli řádně navrženi následující kandidáti:

paní Lenka Sedláčková, zákonná zástupkyně – 1. stupeň ZŠ
paní Michaela Gerle
, zákonná zástupkyně – 2. stupeň ZŠ
pan Tomáš Petříček, zákonný zástupce – 1. stupeň ZŠ
paní Lenka Nastišinová
, zákonná zástupkyně – 2. stupeň ZŠ

že za kandidáty do školské rady za pedagogické pracovníky byli řádně navrženi následující kandidáti:

paní Ivana Jozífková, pedagog (Čj, D)
paní Jitka Dopiráková, pedagog pro 1. stupeň
pan Zdeněk Liehne, pedagog (Tv, Inf)

Volby členů do školské rady pro funkční období od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027 proběhnou následovně:

volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: 21. až 22. května 2024

  • volba proběhne tajným elektronickým hlasováním přes systém Bakaláři
  • za každého nezletilého žáka je oprávněn k volbě jedním hlasem kterýkoliv ze zákonných zástupců, tzn. při vyšším počtu sourozenců docházejících do školy má jejich zákonný zástupce přiměřený počet hlasů
  • za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob

volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy: 23. až 24. května 2024

  • volba proběhne tajným elektronickým hlasováním přes systém Bakaláři
  • volit mohou pedagogičtí pracovníci organizace
  • za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob