Menu Zavřeno

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

blíží se zápis Vašeho dítěte do 1. ročníku.

 Oficiální termín zápisu je 14. a 15. 4. 2023.

 14. dubna 2023 od 14:00 – do 17:00 hod.

15. dubna 2023 od 9:00 – do 11:00 hod.

Pro školní rok 2023/2024 budou otevřeny tři 1. třídy, které máme v plánu, z důvodu zajištění kvality vzdělávacího procesu, naplnit maximálně do počtu 25 dětí na třídu.

K zápisu se musí dostavit i děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky.

Aby mohl zápis proběhnout, budete potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Pro školní rok 2023/2024 budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2023 věku šesti let (tj. narozené do 31. 8. 2017) a žáci s odkladem školní docházky.

U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku, prosíme o doložení kopie Rozhodnutí o uděleném odkladu, pokud odklad nebyl udělen na naší základní škole.

Průběh zápisu:

Zápis proběhne v učebnách v přízemí hlavní budovy.

Každému dítěti bude před zápisem přiděleno registrační číslo.

Podle registračního čísla později zjistíte, zda Vaše dítě bylo přijato na naši školu.

Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníku bude vyvěšen ve vitrínce u vchodu do hlavní budovy a na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijetí k plnění povinné školní docházky s účinností od 1. 3. 2021.    ZDE

Aby mohl být zajištěn plynulý chod zápisu, můžete si žádost o odklad a žádost o přijetí vyplnit doma nebo ve škole před zápisem Vašeho dítěte.

Dokumenty potřebné k přijetí dítěte do školy:

  • žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky    ZDE
  • zastupuje-li dítě osoba jiná, než jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat

Dokumenty potřebné k odkladu školní docházky:

  • žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky    ZDE
  • žádost o odklad povinné školní docházky    ZDE
  • vyjádření pedagogicko-psychologické poradny + odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce musí doložit oprávnění dítě zastupovat

Jestliže nebudou oba posudky předloženy do 31. května 2023, bude dítě přijato do první třídy.

Těšíme se na Vás !