Menu Zavřeno

Volby do školské rady – Zrušeno

Vážení rodiče, 

dovoluji si Vás informovat, že v souvislosti s vydaným opatřením obecné povahy (viz příloha) k prodloužení funkčního období stávajících členů školské rady a současné epidemiologické situace jsme nuceni zrušit volby do rady školy. 
Velice děkuji za pochopení

S pozdravem 

Eva Drbalová

Opatření obecné povahy – funkční období školské rady

Původní příspěvek:

Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje Základní škola Beroun, Wagnerovo nám. 458 VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY z řad rodičů, zákonných zástupců.
Kdo by měl o tuto funkci zájem, prosíme, zašlete svou kandidaturu na e-mail e.drbalova@zswagnerka.cz nejpozději do 5. 10. 2020. Kandidatura musí obsahovat: jméno a příjmení zák. zástupce, jméno žáka, třída žáka, tel. kontakt a e-mail.

Volby se uskuteční dne 13. 10. 2020.