Menu Zavřeno

Volby do školské rady

Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje Základní škola Beroun, Wagnerovo nám. 458 VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY z řad rodičů, zákonných zástupců.
Kdo by měl o tuto funkci zájem, prosíme, zašlete svou kandidaturu na e-mail e.drbalova@zswagnerka.cz nejpozději do 5. 10. 2020. Kandidatura musí obsahovat: jméno a příjmení zák. zástupce, jméno žáka, třída žáka, tel. kontakt a e-mail.

Volby se uskuteční dne 13. 10. 2020.