Menu Zavřeno

Těšíme se na Vás

Milí žáci, moc se na Vás těšíme.
Zde je připomenutí několika informací:

1.stupeň
Vaši třídní učitelé Vás informovali o čase příchodu do školy a místě, kde se před školou sejdete.
Rodiče moc prosíme o vybavení dětí dostatečným množství roušek a vhodným oblečením. Velmi často větráme.

2. stupeň
Žáci přichází do školy v běžném čase po přezutí se ihned odeberou do svých tříd. Třídy se nestěhují a třídní učitelé Vás informovali o Vaší kmenové třídě.
Prosím vybavte se dostatečným množstvím roušek a vhodným oblečením. Velmi často budeme větrat třídy.
Od 30. 11. 2020 byl z organizačních důvodů upraven rozvrh bez odpoledních TV, který bude v platnosti do odvolání.

Stravování – žáci půjdou do jídelny s vyučujícím v určeném čase. Vzhledem k nařízením musí být výdej obědů organizován dle rozpisu.


Všichni máte náš obdiv a dík. Naučili jsme se společně nové komunikaci.

OBROVSKÉ DÍKY patří rodičům za podporu.
Opravdu se na Vás moc těšíme 🙂
Hezký den
Vaši učitelé z Wagnerky