Menu Zavřeno

Návrat žáků 2. stupně k prezenční výuce od 6. 10. 2021

Milí žáci,

pro návrat k prezenční výuce je velmi důležité přinést:

  • potvrzení o negativním PCR testu
  • potvrzení o prodělané nemoci Covid – 19  (pokud jste již nedoložili třídním učitelům; nesmí být starší než 180 dní, tj. od 9. 4. 2021)
  • potvrzení o očkování (pokud jste již nedoložili třídním učitelům v průběhu školního roku)

Potvrzení může být formou SMS, kterou ukážete vyučujícímu nebo vytištěného certifikátu apod.

Žáci, kteří nebyli přítomni ve škole ve dnech 20. a 21. 9.2021 nebyli v karanténě, nemusí dokládat žádné potvrzení.

Pokud žák/žákyně žádné potvrzení nedoloží, nemůže se zařadit do výuky. Žáci se odeberou na vyhrazené místo a po telefonické dohodě se zákonným zástupcem budou odcházet sami domů nebo čekat, než si je ve škole zákonný zástupce vyzvedne.