Menu Zavřeno

Návrat 1. a 2. ročníků

podzim na wagnerce

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády se ve středu 18. 11. 2020  vrátí žáci prvních a druhých tříd do školy.

Třídní učitelky Vás jistě informovaly o tom, v kolik hodin si děti vyzvednou před školou a společně odejdou do šatny a následně do třídy.

Přesto tyto časy připomínáme:

I.A          7:45 hod. (vstup do budovy – přízemí NB)

I.B          7:35 hod. (vstup do budovy – přízemí NB)

II.A         7:35 hod. (vstup do budovy – 1. p. NB)

II.B         7:45 hod. (vstup do budovy – 1. p. NB)

II.C         7:50 hod. (vstup do budovy – 1. p. NB)

Po ukončení vyučování budou děti předány vychovatelkám ŠD. Děti, které do školní družiny nechodí, půjdou domů nebo na oběd do školní jídelny (s paní učitelkou), po obědě odejdou domů.

Školní stravování se bude řídit hygienickými podmínkami stanovenými společnosti Scolarest.

Protože výuka bude probíhat v rouškách, prosím, dejte dětem nejméně dvě rezervní roušky (uložené v plastovém sáčku). Na použité roušky, prosím, dejte svému dítěti jeden plastový sáček. Pokud Vaše dítě jde do školní družiny, bude třeba dát dítěti více než dvě roušky.

Po osmé hodině ranní bude školní budova uzamčena a děti se do školy dostanou vstupem v hlavní budově.

Do odvolání nebude probíhat tělesná a hudební výchova. Tyto předměty budou nahrazeny jinými aktivitami případně pobytem žáků na čerstvém vzduchu.  

Děkujeme za pochopení