Menu Zavřeno

Informace k přestupu do 6.tříd nebo jiných ročníků zš

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 zveřejňuje termín pro žádosti o přestup do 6. tříd nebo jiných ročníků ZŠ.

Termín pro podání žádosti o přestup žáka základní školy do jiné základní školy dle §49 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanoven na 20. května daného školního roku.
Tedy pro školní rok 2021/2022 je tento termín stanoven na 20. 5. 2021.
Zákonné zástupce si dovolujeme informovat, že řízení ve věci přihlášky o přestup podané v dřívější termín než 20. 5. budou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, přerušeny nejpozději do 19. 5. 2021.


Děkujeme za pochopení