Menu Zavřeno

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání
Od 14. 10. 2020 (včetně) přechází všechny základní školy na distanční vzdělávání.

Distanční výuka je povinná. Je to kombinace online hodin a samostatné práce žáků dle pokynů vyučujících. Online hodiny se řídí rozvrhem dětí.Odkaz na setkání (meet) nalezne dítě na titulní stránce učebny.

Google meet

Jsou proto nutné omluvenky, které rodiče směřují na třídní učitele/učitelky. Ti budou informovat své kolegy a kolegyně.

Zadání a další výukové materiály žáci naleznou v Google učebnách: (www.google.cz – vpravo nahoře 9 čtverečků/teček – Gmail – školní email žáka… @zaci.zswagnerka.cz – heslo – Učebna).
Děti (nebo jejich rodiče), které nemají přístup k PC, tabletu či mobilu se spojí s třídní učitelkou/učitelem a poté dostanou od vyučujících připravenou práci v písemné podobě. Tyto materiály budou k vyzvednutí v sekretariátu školy v úředních hodinách (PO, ST – 9:00 – 11:00).
V případě, že děti budou mít přístup k PC, tabletu či telefonu až odpoledne, splní zadané úkoly později a budou informovat své učitele o této situaci.

Moc děkujeme za pochopení.
Spolu to zvládneme.