Menu Zavřeno

Svatomartinská stezka v šd

Dne 11.11. slaví svátek Martin, proto jsme si ve družině užili Svatomartinskou stezku, která se konala den předtím, tj. v pátek 10.11. Paní vychovatelky nejprve dětem přečetly příběh svatého Martina. Děti musely pozorně poslouchat, v textu totiž byly ukryty odpovědi na otázky týkající se tohoto svátku. Děti byly velmi pozorné a zaujaté, vyluštily tajenku, ve které se nacházela krásná pranostika: „Na stromech a révě do Martina listí – tuhá zima přijde, buďme si jistí.“ Třeťáci a čtvrťáci pomohli žákům z prvních tříd přečíst otázky a odpovědi, čímž se postupně učí vzájemnému respektu a spolupráci. Milé děti, děkujeme, snad nás sníh poctí svou brzkou návštěvou.