Menu Zavřeno

Jarní Wagnerka 2023

Na naší škole se ve čtvrtek 18. 5. slavnostně křtil venkovní altán, který bude sloužit k odpočinku dětí. Mašli přestřihli nejstarší žák naší školy Eda a nejmladší žákyně Helenka. Žáci z 9. ročníku pokřtili altán bublinkami, samozřejmě jen z bublifuků :). Altán se po křtu proměnil ve výstavní síň, kde byly vystaveny práce dětí z výtvarného a kreativního kroužku.

Jarní Wagnerka pokračovala vystoupením všech oddělení školní družiny. Paní vychovatelka Bára s prvňáčky otevřela program jízdou autobusem s názvem „Jedeme na Wagnerku!“ a byla to opravdu jízda. Pak nastoupily děti z kroužku ukulele a z 2.A, které hrály a zpívaly pod vedením paní vychovatelky Andrey. Děti spolupráce na výběru písní velmi bavila a vybraly jako 1. píseň „Jsi-li kamarád“, 2. písničkou byla „Kočka“od známého interpreta Pokáče. 5. oddělení s paní vychovatelkou Šárkou nás přeneslo do pravěku s tancem „Hu a Lile“. Z pravěku jsme se dostali rovnou do pekla. Prvňačky zatančily čertí tanec, který s nimi nacvičila paní vychovatelka Bára. Že jsou žáci z Wagnerky pohybově nadaní, jsem se přesvědčili i při vystoupení dětí z kroužku Zumby. Toto vystoupení bylo tak rytmické, že na hudbu fitness program se roztančilo i publikum. Paní vychovatelka Šárka byla ten den mistrem převleků. Z pravěké ženy se stala beruškou a se svými svěřenci zazpívali a zatančili na píseň „Beruška. “ Všechny děti měly vyrobené krovky, ten den se staly posly jara.

Děti z  2. oddělení, za malé pomoci paní vychovatelky Ivany, složily slova k písni „My jsme žáci“ a za doprovodu kytary si jí s radostí zazpívaly. Dalším bodem programu byla ukázka cvičení z kroužku Jógy pod vedením paní vychovatelky Vlaďky. Poté následovala dvě divadelní představení. Paní vychovatelka Markéta nacvičila se svými prvňáčky hranou „ Sněhurku“ a paní vychovatelka Ivana s dramatickým kroužkem zpívanou „Červenou Karkulku“. Zajímavostí těchto pohádek bylo, že účinkovali dvě Sněhurky, dva princové, ale také dvě Karkulky, dvě maminky, dvě babičky, dva myslivci i dva vlci. Herců bylo moc, tak se hlavní role hrály rovnou dvojmo. Na závěr programu vystoupily všechny děti, udělaly velký sbor a zazpívaly píseň „Kolik je na světě věcí“.  Jako malý přídavek zazněla píseň od kapely Queen, kde si děti zahrály na svá těla.

Chceme poděkovat také panu Prečanovi, který nám vyrobil konstrukci pro oponu. Děkujeme…