Menu Zavřeno

Přijímačky na SŠ

Informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023 pro školní rok 2023/2024

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Toto platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků ZŠ.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

Obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2022
Obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2023

Přihlášky žákům vytisknou třídní učitelé z programu Bakalář ve škole v průběhu února.
Žáci odevzdají podklady k vytištění přihlášky nejpozději do 3. února 2023.
Zápisový lístek obdrží žáci ve škole v březnu.

Jednotná kritéria přijímacího řízení (např. zveřejnění na webových stránkách) musí být vyhlášena prokazatelným způsobem do 31.10.2022 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, pro ostatní obory vzdělání do 31.ledna 2023.

Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech.

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

Čtyřleté obory vzdělání:

  1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  2. termín: čtvrtek 14. dubna 2023

Šestileté a osmileté obory vzdělání:

  1. termín: pondělí 17. dubna 2023
  2. termín: úterý 18. dubna 2023

Náhradní termíny pro všechny uvedené obory:

  1. termín: středa 10. května 2023
  2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky školám nejpozději 28. dubna. Ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na druhé škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2023. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

Talentové zkoušky na konzervatoř se konají od 15. do 31. ledna 2023 v termínu stanoveném ředitelem školy.
Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů s talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 1. března 2021 dvě přihlášky do oboru vzdělání a účastnit se přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole.

V rámci hodin PČ jsou žáci informováni o všech důležitých termínech přijímacího řízení a jsou připravováni na volbu povolání a správný výběr SŚ. V rámci této přípravy navštíví i Úřad práce.

Nezapomeňte navštěvovat „Dny otevřených dveří“ (DOD) jednotlivých SŠ a SOU.

Aktuální informace o středních školách i přijímacím řízení na www.cermat.cz.

Informace ohledně přijímacího řízení: M. Štembergová, výchovná poradkyně (m.stembergova@zswagnerka.cz).

Všechny informace z této stránky si můžete stáhnout a vytisknout zde.

Podrobné informace z ministerstva školství najdete zde.

Sdělení ministerstva školství o termínech zde.

Návod pro rodiče – Jak vybrat vhodný obor.

Školy se sportovním zaměřením.

Dny otevřených dveří.