Menu Zavřeno

Platba za školní družinu

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz školní družiny je vybírán školou vždy do 10. dne daného měsíce (za září do 10.9., za říjen do 10.10.,….).

Výše příspěvku je:            

ranní družina (6:30 – 7:45) 100,- Kč / měsíc
odpolední družina (11:40 – 17:00) 150,-Kč / měsíc
ranní i odpolední družina 220,-Kč / měsíc

Možnosti platby:

a) na účet školy: 51–4870440227 / 0100
variabilní symbol je RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE PŘED LOMÍTKEM
do poznámky uveďte třídu, do které vaše dítě chodí
b) v hotovosti: v sekretariátu školy, po-čt 7:30-15:30, pá 7:30-13:00

Způsob platby:

1. měsíční    (R -100,- / O -150,- / CD – 220,-)                  
2. za pololetí:  září – prosinec (R – 400,- / O -600,- / CD – 880,-)
                leden – červen (R – 600,- / O -900,- / CD -1320,-)

R = ranní družina
O = odpolední družina
CD = celodenní družina

PŘÍPADNÉ ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE ZE ŠD A JAKÉKOLIV ZMĚNY JE NUTNÉ PROVÉST PÍSEMNOU FORMOU. FORMULÁŘ ZAŠLU EMAILEM NA VYŽÁDÁNÍ.

Odhlášení ze školní družiny