Menu Zavřeno

Pokyny k přijetí dítěte

1. Provoz ŠD začíná ráno od 6:30 do 7:45 a odpoledne po skončení vyučování do 17:00 hodin. 

2. Měsíční příspěvek činí:

ranní družina (6:30 – 7:45) 100,- Kč / měsíc
odpolední družina (11:40 – 17:00) 150,-Kč / měsíc
ranní i odpolední družina 220,-Kč / měsíc
Možnosti platby:

a) na účet školy: 51–4870440227 / 0100
variabilní symbol je RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE PŘED LOMÍTKEM
do poznámky uveďte třídu, do které vaše dítě chodí
b) v hotovosti: v sekretariátu školy, po-čt 7:30-15:30, pá 7:30-13:00

Příspěvek bude zaplacen vždy do 10. dne daného měsíce (za září do 10.9., za říjen do 10.10. atd.) 

3.  Ze ŠD je dítě možné uvolnit na základě písemné omluvenky v době do 13:30 nebo od 15:00. 
V čase od 13:30 – 15:00 není možné děti vyzvedávat z důvodu narušení zaměstnání dětí, především vycházky. 
Omluvenka musí obsahovat jméno a přijmení dítěte, datum, čas odchodu a podpis rodičů.         

4. Veškeré připomínky týkající se ŠD řeší rodiče s vychovatelkami.

5. Změnu bydliště, zaměstnání, telefonu a zdravotní pojišťovny je nutno nahlásit vychovatelce.

6. Děti se stravují společně s vychovatelkami.

7. Do ŠD děti přinesou:

a) vyplněnou přihlášku do školní družiny
b) podepsanou plátěnou tašku na převlečení
c) podepsané věci a obuv na vycházku
d) papírové kapesníky, toaletní papír a tekuté mýdlo

Vnitřní řád školní družiny

Odhlášení ze školní družiny

Vedoucí vychovatelka Andrea Šimůnková