Menu Zavřeno

Kontakty a umístění

Vedoucí vychovatelka Andrea Šimůnková, telefon: +420 724 240 803, e-mail: a.simunkova@zswagnerka.cz

1. odd. ŠD – vychovatelka Andrea Šimůnková; e-mail: a.simunkova@zswagnerka.cz – vilka vpravo (směr od parkoviště)

2. odd. ŠD – vychovatelka Ivana Veselá; e-mail: i.vesela@zswagnerka.cz – vilka vlevo (směr od parkoviště)

3. odd. ŠD – vychovatelka Ladislava Komendová; e-mail l.komendova@zswagnerka.cz – 3. patro v nové budově

4. odd. ŠD – vychovatelka Bc. Markéta Šírerová; e-mail: m.sirerova@zswagnerka.cz – 1. patro v nové budově

5. odd. ŠD – vychovatelka Tereza Hrbková; e-mail: t.hrbkova@zswagnerka.cz – přízemí v nové budově

6. odd. ŠD – vychovatelka Anděla Marková; e-mail: a.markova@zswagnerka.cz – 2. patro v nové budově

7. odd. ŠD – vychovatelka Kateřina Srpová; e-mail: k.srpova@zswagnerka.cz – přízemí v hlavní budově

8. odd. ŠD – vychovatelka Zuzana Boughzala; e-mail: z.boughzala@zswagnerka.cz – 3. patro v nové budově (malá učebna proti schodům)