Menu Zavřeno

Družina

Naše školní družina plní významnou roli na naší škole. Vyplňuje žákům volný čas před odchodem na další aktivity nebo domů. Všechny děti si mohou vybrat činnosti, do kterých se mohou zapojit. Snažíme se vždy připravit atraktivní a zajímavý program, který je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Nedílnou součástí školní družiny je i pobyt venku.

Provoz družiny v letošním školním roce:

– jsou zrušeny všechny kroužky
– nebudou žádné tvořivé dílny
– nebudeme chodit do Bijásku
– nebudeme chodit do solné jeskyně

Do konečné družiny se budou děti spojovat v 16:00 hodin, vždy po 15 minutách jedno oddělení. Konečná družina bude v obou vilkách od 16:00 do 17:00 hodin.

VE VILCE VLEVO (směr od parkoviště) budou děti ze 2. oddělení (Ivana veselá), 3. oddělení (Ladislava Komendová), 7. oddělení (Kateřina Srpová) a 9. oddělení (Barbora Kysilková).

VE VILCE VPRAVO (směr od parkoviště) budou děti z 1. oddělení (Andrea Šimůnková), 4. oddělení (Markéta Šírerová),
5. oddělení (Tereza Hrbková), 6. oddělení (Anděla Marková) a 8. oddělení (Barbora Šavlová).

Čas, kdy budou děti převáděny, najdete na dveřích vilky.

V konečné družině nejsme schopni zabezpečit homogenitu skupiny.