Menu Zavřeno

Družina

Naše školní družina plní významnou roli na naší škole. Vyplňuje žákům volný čas před odchodem na další aktivity nebo domů. Všechny děti si mohou vybrat činnosti, do kterých se mohou zapojit. Snažíme se vždy připravit atraktivní a zajímavý program, který je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Nedílnou součástí školní družiny je i pobyt venku.

Ranní družina

Ranní družina je od 6:30 do 7:45 ve vilce vlevo (směr od parkoviště). Letos bude v ranní družině otevřeno pouze jedno oddělení. Přednost mají prvňáčci a druháci. Rodiče prvňáčků v úterý 1.9. na schůzce s vaší paní vychovatelkou, prosím nahlašte, zda vaše dítě do ranní družiny přihlašujete. Moc Vás prosíme o zvážení přihlášení Vašeho dítěte do ranní družiny. V ranní družině nejsme schopni zabezpečit homogenitu skupiny.
Děkujeme za pochopení.

Provoz družiny v letošním školním roce:

– jsou zrušeny všechny kroužky
– nebudou žádné tvořivé dílny
– nebudeme chodit do Bijásku
– nebudeme chodit do solné jeskyně

Do konečné družiny se budou děti spojovat v 16:00 hodin, vždy po 15 minutách jedno oddělení. Konečná družina bude v obou vilkách od 16:00 do 17:00 hodin.

VE VILCE VLEVO (směr od parkoviště) budou děti ze 2. oddělení (Ivana veselá), 3. oddělení (Ladislava Komendová), 7. oddělení (Kateřina Srpová) a 8. oddělení (Zuzana Boughzala). Čas, kdy budou děti převáděny, najdete na dveřích vilky.

VE VILCE VPRAVO (směr od parkoviště) budou děti z 1. oddělení (Andrea Šimůnková), 4. oddělení (Markéta Šírerová),
5. oddělení (Tereza Hrbková) a 6. oddělení (Anděla Marková). Čas, kdy budou děti převáděny, najdete na dveřích vilky.

V konečné družině nejsme schopni zabezpečit homogenitu skupiny, zvažte proto, zda si raději nevyzvednete své dítě do 16:00 u své paní vychovatelky.