Menu Zavřeno

Informace k přijímacímu řízení na stř. školy

MŠMT upravilo pravidla pro konání přijímací zkoušky v náhradním termínu a rozšířilo možnost zpětvzetí zápisového lístku. Více v tomto dokumentu.

Dále připojuji rady, jak postupovat v případě nepřijetí na střední školu. Další přihlášky si netiskněte, ale požádejte třídního učitele, ať vám je vytiskne přímo z programu Bakaláři (stejně jako předchozí přihlášky).

V případě nejasností mi napište na m.stembergova@zswagnerka.cz.